Scheulder

 

Het kerkdorp Scheulder (Schuller, Schuiler) is gelegen aan de oude verbindingsweg van Maastricht naar Aken, een reeds in de Romeinse tijd bestaande heerbaan. Het dorp dankt zijn naam aan een gasthuis, waar behoeftige vreemdelingen konden "schoelen" oftewel schuilen. De bebouwing van Scheulder ligt met name langs de in oost-west lopende voormalige heerbaan. In noordwestelijke richting loopt de Scheulderdorpsstraat (de voormalige heerbaan) naar IJzeren en Sibbe, twee buurtschappen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. In zuidoostelijke richting voert de heerbaan via Ingber naar Gulpen. In Scheulder bevindt zich verder een aftakking, de Scheuldersteeg, die richting Margraten voert.